تماس با های تورینگ های تورینگ

ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور

ایران به مدت 5 روز در سی و ششمین نمایشگاه بین المللی گردشگری اسپانیا « فیتور» شرکت می کند تا به جذب گردشگران و سرمایه گذاران جدید خارجی بپردازد.

ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور

ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا

ایران از امروز (چهارشنبه) به مدت 5 روز در سی و ششمین نمایشگاه بین المللی گردشگری اسپانیا « فیتور» شرکت می کند تا به جذب گردشگران و سرمایه گذاران جدید خارجی بپردازد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری «افه» روز سه شنبه در گزارشی نوشت: مقامات و بخش خصوصی ایران در هفته های اخیر به طور واحد کار کردند تا در این نمایشگاه از فرصت لغو تحریم ها استفاده و سرمایه گذارانی را جذب کنند.
«محمد محمدی» نماینده گردشگری ایران در اسپانیا و یکی از دست اندرکاران غرفه ایران در فیتور گفت: گردشگری در ایران صنعت نوپایی است و ما می خواهیم آن را با کمک اسپانیا توسعه دهیم و ایران گزینه های بسیاری دارد که می شود با استفاده از تجاربی که اسپانیایی ها در انجام آن دارند، از آنها بهره برد.
وی جذب گردشگران اسپانیایی در ایران که 'ناشناخته بزرگی' برای گردشگران خارجی به عنوان مهد تمدن ها و فرهنگ باستانی با مناظر شگفت انگیز است را یکی دیگر از اهداف شرکت ایران در این نمایشگاه اعلام کرد.

برچسب ها :
فیتور اسپانیاگردشگری اسپانیا

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی