تماس با های تورینگ های تورینگ

تور باداب سورت تا دریاچه چورت

قیمت : 320,000 تومان
از : تهرانتاریخ رفت : 1 اردیبهشت 1396مدت اقامت : 2 روز و 1 شبفکس : 02100000مشاهده وب سایت آژانس
به : مازندرانتاریخ بازگشت : 3 اردیبهشت 1396نوع سفر : زمینیایمیل : info@hitouring.comسایر تورهای آژانس
09129343667

سایر اطلاعات تور باداب سورت تا دریاچه چورت

خدمات آژانس : تیم سرپرستی بیمه مسئولیت مدنی (200 میلیون تومان دیه کامل، 6 میلیون تومان هزینه درمان پزشکی)+هزینه قایق‌سواری

شرایط و قیمت همراهی خردسالان:

در این برنامه از همراهی کودکان زیر هفت سال معذوریم.

اقامت:

ختصاص اتاق یک، دو و... نفره به افراد در هتل و نیز نحوه استقرار افراد در خانه محلی یا چادر، بستگی به ترکیب نفرات تور و ظرفیت هتل یا خانه محلی دارد. در سفرهای گروهی، دالاهو تعهدی برای در اختیار قرار دادن اتاق اختصاصی به افراد (حتی زوجین) ندارد

تور باداب سورت تا دریاچه چورت - اطلاعات هتل

نام هتل : هفت خال - 2 ستاره

دو تخته - هر نفر : 320000

دو تخته - هر نفر : 320000

کودک با تخت - هر نفر : 320000

کودک بدون تخت - هر نفر : 320000

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی