تماس با های تورینگ های تورینگ
منقضی

تور دشت دریاسر و جنگل دالخانی

قیمت : 315,000 تومان
از : تهرانتاریخ رفت : ---مدت اقامت : 2 روز و 1 شبفکس : ......
به : شمالتاریخ بازگشت : ---نوع سفر : زمینیایمیل : ...سایر تورهای آژانس
...

سایر اطلاعات تور دشت دریاسر و جنگل دالخانی

خدمات آژانس : تیم سرپرستی بیمه مسئولیت مدنی (200 میلیون تومان دیه، 6 میلیون تومان هزینه درمان پزشکی) ورودیه‌ها

شرایط و قیمت همراهی کودکان:

در این برنامه از همراهی کودکان زیر هفت سال معذوریم.

اقامت:

اختصاص اتاق یک، دو و... نفره به افراد در هتل و نیز نحوه استقرار افراد در خانه محلی یا چادر، بستگی به ترکیب نفرات تور و ظرفیت هتل یا خانه محلی دارد. در سفرهای گروهی، دالاهو تعهدی برای در اختیار قرار دادن اتاق اختصاصی به افراد (حتی زوجین) ندارد

تور دشت دریاسر و جنگل دالخانی - اطلاعات هتل

نام هتل : سیالان - 1 ستاره

دو تخته - هر نفر : 315000

دو تخته - هر نفر : 315000

کودک با تخت - هر نفر : 315000

کودک بدون تخت - هر نفر : 159000

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی