تماس با های تورینگ های تورینگ
منقضی

تور پاتایا از 20 اردیبهشت ماه 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,620,000 تومان
از : تهرانتاریخ رفت : ---مدت اقامت : 8 روز و 7 شبفکس : ......
به : تایلند»پاتایاتاریخ بازگشت : ---نوع سفر : هواییایمیل : ...سایر تورهای آژانس
...

سایر اطلاعات تور پاتایا از 20 اردیبهشت ماه 7 شب و 8 روز

تور پاتایا از 20 اردیبهشت ماه 7 شب و 8 روز

نام هتل خدمات و درجه قیمت ۲ تخت (هر نفر) قیمت ۱ تخت (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضیحات

sun.m

ستاره B.B ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

SS PATTAYA

ستاره B.B ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

THE SUN RESORT

ستاره B.B ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

Royal Tycoon

ستاره B.B ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

sun shine vista

ستاره B.B ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

welcome plaza

ستاره ستارهB.B ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

Manita Boutique

ستاره B.B ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

Legend Hotel

ستاره B.B ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان

تور پاتایا از 20 اردیبهشت ماه 7 شب و 8 روز - اطلاعات هتل

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی