تماس با های تورینگ های تورینگ
منقضی

تور یک روزه آبشار گزو تا آلاشت

قیمت : 315,000 تومان
از : تهرانتاریخ رفت : ---مدت اقامت : 2 روز و 1 شبفکس : ......
به : شمالتاریخ بازگشت : ---نوع سفر : زمینیایمیل : ...سایر تورهای آژانس
...

سایر اطلاعات تور یک روزه آبشار گزو تا آلاشت

خدمات آژانس : تیم سرپرستی بیمه مسئولیت مدنی (200 میلیون تومان دیه، 6 میلیون تومان هزینه درمان پزشکی) ورودیه‌ها

شرایط و قیمت همراهی کودکان:

در این برنامه از همراهی کودکان زیر سه سال معذوریم.

قیمت خردسالان 3 تا 7 سال با تمامی خدمات اعلام شده برابر با 80% قیمت بزرگسالان میباشد.

اقامت:

اختصاص اتاق یک، دو و... نفره به افراد در هتل و نیز نحوه استقرار افراد در خانه محلی یا چادر، بستگی به ترکیب نفرات تور و ظرفیت هتل یا خانه محلی دارد

تور یک روزه آبشار گزو تا آلاشت - اطلاعات هتل

نام هتل : کلبه روستایی - 1 ستاره

دو تخته - هر نفر : 315000

دو تخته - هر نفر : 315000

کودک با تخت - هر نفر : 315000

کودک بدون تخت - هر نفر : 150000

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی