تماس با های تورینگ های تورینگ
منقضی

تور یک روزه شیراز بهشت گمشده

قیمت : 560,000 تومان
از : تهرانتاریخ رفت : ---مدت اقامت : 3 روز و 2 شبفکس : ......
به : شیرازتاریخ بازگشت : ---نوع سفر : زمینیایمیل : ...سایر تورهای آژانس
...

سایر اطلاعات تور یک روزه شیراز بهشت گمشده

خدمات آژانس : تیم سرپرستی بیمه مسئولیت مدنی(200 میلیون تومان دیه، 6 میلیون تومان هزینه درمان پزشکی) ورودیه ها

شرایط و قیمت همراهی کودکان:

در این برنامه از همراهی کودکان زیر هفت سال معذوریم.

اقامت:

اختصاص اتاق یک، دو و... نفره به افراد در هتل و نیز نحوه استقرار افراد در خانه محلی یا چادر، بستگی به ترکیب نفرات تور و ظرفیت هتل یا خانه محلی دارد. در سفرهای گروهی، هایتورینگ تعهدی برای در اختیار قرار دادن اتاق اختصاصی به افراد (حتی زوجین) ندارد.

تور یک روزه شیراز بهشت گمشده - اطلاعات هتل

نام هتل : هتل سنتی پرهامی - 3 ستاره

دو تخته - هر نفر : 560000

دو تخته - هر نفر : 560000

کودک با تخت - هر نفر : 560000

کودک بدون تخت - هر نفر : 250000

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی