تماس با های تورینگ های تورینگ

آژانس پردیس

شماره مجوز :1.47006
تلفن07132337710
فکس07132337710
ایمیلirantours96@gmail.com
وب سایتhttp://www.irantours.com
آدرسشیراز.خیابان معدل.روبروی هنرستان معدل.آژانس هواپیمایی پردیس
خدماتآژانس سیاحتی پردیس با بیش از 30 سال سابقه خدمات گردشگری و تفریحی در زمینه تور های خارجی و داخلی و طبیعت گردی به صورت هوایی و زمینی فعالیت مداوم داشته همواره کوشا در زمینه رضایت مشتری

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی