تماس با های تورینگ های تورینگ

پلن سبز

پلن سبز

سقف آگهی : 1

تعداد ویرایش : 2 بار

مدت زمان : 30 روز

تعرفه : رایگان


 توضیحات سبز برنزی نقره ای طلایی لحظه آخری
 رندوم در صفحه اصلیندارددارددارددارددارد
 نمایش در تورهای پیشنهادینداردنداردندارددارددارد
 ثبت در موتورهای جستجوندارددارددارددارددارد
نمایش در آخرین تورهاندارددارددارددارددارد
 نمایش در جستجودارد
دارددارددارددارد
 نمایش در صفحه آژانسدارددارددارددارددارد
 اولویت در جستجو 43 21 1
 اولویت در تایید آگهی4 32 11

به مدت محدود تورهایی که در پلن سبز یا همان رایگان ثبت میگردند از تمامی امکانات پلن طلایی بهره مند خواهند شد.

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی