تماس با های تورینگ های تورینگ

فرم عضویت ( آژانسهای توریستی و گردشگری )

 • تکمیل کلیه کادرهای زیر الزامی است .
 • نام آژانس و نام مدیر را به زبان فارسی وارد نمایید .
 • آدرس وب سایت را بصورت کامل وارد نمایید. به عنوان مثال :
  http://www.yoursite.com
  https://yoursite.com
  http://yoursite.com
 • در صورتیکه به صورت شخصی فعالیت بازاریابی تور انجام میدهید شماره مجوز خود را با علامت ### مشخص نمایید و در عنوان آژانس از عبارت "مجازی "استفاده نمایید. به عنوان مثال آژانس مجازی ستاره
 • عضویت در سایت به معنی قبول قوانین و مقررات سایت میباشد .
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

های تورینگ : بانگ گردشگری و تورهای داخلی و خارجی